Akūmuliatoriniai skarifikatoriai

  • Skarifikatorius Husqvarna S 138i
    36 V; 46 L; 38cm; 2+1 21 kg; be baterijos ir krovikl.
    349